kunstmuseum
Oprichting van een internationaal kunstmuseum van en voor kinderen
en jongeren

Deze activiteit van Stichting Kinderkunst is uniek in Nederland. Een museum, dat als hoofddoel heeft om creatief werk van kinderen en jongeren uit Nederland en andere landen tentoon te stellen, bestaat niet in Nederland. Door het verzamelen en exposeren van kunst van kinderen en jongeren hoopt de stichting de creativiteitsontwikkeling en de kunsteducatie te stimuleren. Op jonge leeftijd deelnemen aan kunst en cultuur is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Het biedt blijvende kansen op het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Het museum geeft aandacht aan de beeldende kunst, waaronder schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, fotografie, video, design, mode en installatie.

Het museum wil kinderen en jongeren met elkaar verbinden. Niet alleen in de buurt maar ook in de stad en over de landsgrenzen heen. Die verbinding kweekt wederzijds begrip tussen jonge mensen. Daarmee leren zij goed samenwerken en passende antwoorden vinden op de vragen die de maatschappij nu en in de toekomst aan hen stelt. Creatieve mensen maken niet zo gauw problemen, ze lossen ze liever op.

De stichting wil graag dat het museum op een aansprekende plek in Nederland komt, een museum met een moderne uitstraling waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen.
Daarnaast wil het museum buiten haar eigen plek kunstwerken tentoonstellen.

Kerntaken van het museum
Om haar doel te bereiken heeft het museum als kerntaken:
  • Presenteren: Het museum stelt zowel intern als extern nationale en internationale kunstwerken tentoon.
  • Kennis delen: Het museum is een expertisecentrum voor creativiteitsontwikkeling.
  • Creëren: Het museum biedt de doelgroep de mogelijkheid om de eigen creatieve kwaliteiten te ontwikkelen
  • Verbinden: Het museum brengt de doelgroep in Nederland en de rest van de wereld met elkaar in contact. 
Doelgroep
Het museum richt zich op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Het museum is ook een plek voor ouders, andere familieleden, kunstenaars en betrekt hen bij de bezoeken van het museum en deelname aan het programma van het museum. Immers, zij bepalen in de meeste gevallen wel of niet dat kinderen en jongeren betrokken raken bij het museum.

Waar komt het museum en hoe zal het eruit zien

De voorkeur gaat uit naar Amsterdam en nabije omgeving. Het museum heeft een doordachte en zorgvuldige opzet en een Randstedelijke, nationale en internationale uitstraling. De inrichting ziet er professioneel, modern, vrolijk en creatief uit. Kinderen, jongeren en volwassenen voelen zich er ogenblikkelijk thuis. De maatvoering van het gebouw en de inrichting sluit zo veel mogelijk aan bij de doelgroep. Het museum is goed bereikbaar.