donaties
Donaties van elke omvang zijn van harte welkom. De stichting kan voor alle activiteiten uw steun bijzonder goed gebruiken. Met name voor het van start gaan van het museum, het verder uitbouwen van het Kinderkunstplein, onderzoek, tentoonstellingen op locatie en educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden.
Wat zijn de mogelijkheden om te doneren? 
  • eenmalige donatie in geld en/of een jaarlijkse donatie;
  • schenking van objecten, eventueel via periodieke schenkingsakte;
  • nalaten via testament of het museum tot erfgenaam benoemen;
  • fonds op naam opstellen met een schenking of erfstelling vanaf €50.000.
Bij elke donatie boven de 100 euro wordt de naam van schenker met goedkeuring op de website vermeld!!

De rekening van de stichting is NL39 TRIO 0254680984 t.n.v. Stichting Kinderkunst.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sam Zloch.
+31(0)6 1210762