disclaimer
Website
Stichting Kinderkunst besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Kinderkunst alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Stichting Kinderkunst.

E-mail

De informatie verzonden in een Stichting Kinderkunst e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in Stichting Kinderkunst e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. 
Stichting Kinderkunst Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Externe e-mail wordt door het Stichting Kinderkunst Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.